Statutární město Liberec

  • Státní správa a samospráva

Mgr. Špringlová Martina
Tel.: 485243379
Tel.: 485243379
martina.springlova@magistrat.liberec.cz
Člen KKS

Oddělení školství