Středisko služeb školám, Plzeň

  • Ostatní

http://www.pilsedu.cz/
Částkova 78, 32600 Plzeň
Ing. Tomáš Vlášek
Tel.: 377468111
Tel.: 377468111
info@sssp.pilsedu.cz
Člen KSPN
Je realizátorem projektu „Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji“, jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst nadaných a mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných oborech. Projekt byl v letech 2010 a 2011 spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Od roku 2012 podporuje projekt ze svého rozpočtu Plzeňský kraj. Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci základních a středních škol, tj. účastníci krajských kol předmětových a uměleckých soutěží, žáci diagnostikovaní školským poradenským zařízením jako mimořádně nadaní, a dále pak pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže. Součástí projektu je psychologické testování nadaných a mimořádně nadaných žáků. Každoročně se kempů a kurzů zúčastňuje 220 – 230 nadaných žáků a jejich pedagogů. Více na www.podporatalentu.cz Podpora talentů Plzeňského kraje podporujeme talenty z Plzeňského kraje. Rozvíjíme znalosti a dovednosti v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových a uměleckých. www.podporatalentu.cz