Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o.

  • Středisko volného času

http://www.svc-korunka.cz/
Korunní 699/49, 70912 Ostrava-Mariánské Hory
Mgr. Jana Secová
Tel.: 599524873
Tel.: 775104422
jana.secova@svc-korunka.cz
Člen KSPN
Člen SIPON

Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti, žáci, studenti a ostatní osoby Rozsah působnosti: místní, regionální, krajský Typ talentcentra: vzdělávací, informační Zaměření oborové: zájmové a neformální vzdělávání- přírodovědné, umělecké, taneční, výtvarné a keramické zájmové útvary a ekologické a environmentální vzdělávání Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: Zájmové a neformální vzdělávání, organizace zájmových útvarů se zaměřením na přírodní vědy, sport, umění, tanec apod., pořádání a organizování akcí, soutěží, letní činnosti včetně příměstských a pobytových táborů, výukové programy, Informační centrum pro mládež. Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Součástí SVČ Korunka je Středisko přírodovědců, které pořádá odborné semináře se zaměřením na biologii a další přírodovědná témata. Těchto seminářů se účastní jak žáci studenti, kteří se zúčastnili biologických olympiád, tak zájemci z veřejnosti. Vyvrcholení seminářů, na kterých přednášejí významní vědci, je odborné soustředění v průběhu letních prázdnin, na který jsou zváni odborníci v daných oborech z celé České republiky. Na těchto seminářích a soustředěních pracujeme s talentovanými a nadanými jedinci. V rámci Středoškolské odborné činnosti pořádáme seminář taktéž s odborníky na daná témata. V ostatních zájmových útvarech se zaměřujeme na vyhledávání talentů a nadaných jedinců. Jsme nositeli projektu „Šachy do škol“ pro Ostravu. Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra V současné době náš tým tvoří 8 pedagogických zaměstnanců a 35 externích pedagogů - v oblasti přírodních věd jsou pedagogické zaměstnankyně vzdělány v přírodovědných oborech. Vedoucí zájmových útvarů jsou vzděláni pro pedagogickou a odbornou činnost. Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Náš tým je schopen zajistit odborníky pro daná témata, spolupracujeme s Ostravskou univerzitou a s Vysokou školou báňskou v Ostravě. Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci Naše spolupráce je široká-přes základní, střední a vysoké školy až po jednotlivé odborníky. Mezi lektory, se kterými spolupracujeme, patří: p.Doc.PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. a Mgr. Marcela Kanisová z Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci,  p. RNDr. Alexandra Grabovská, PhD. A Mgr. Aleš Chupáč z gymnázia Komenského 2 v Havířově, p.Mgr. Alena Adamková z G Studentská 11 v Havířově, p..Mgr. Jiřina Janišová, ze G Mírová 1442 v Karviné, Bc. David Hurný a Bc.Petr Motloch z UK Praha, Mgr. Zdeňka Žitníková a Bc. Andrea Balonová z PřF Ostravské univerzity v Ostravě.,p. prof.ing.Kamil  Wichterle, DrCs., vedoucí katedry fyzikální  chemie a teorie technologie fyzikálních procesů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU v Ostravě-Porubě. Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Připravujeme děti a mládež na odborné soutěže - mnozí z nich mají úspěchy a umístili se na předních místech. Mezi naše absolventy patří nadaní chemici a biologové, kteří dnes vykonávají velmi úspěšně svou profesi. V jiných oblastech máme vysokou úspěšnost při přijímání na umělecké střední a vysoké školy.  Referenční osoby: vedoucí odboru kultury a školství Mgr. Barbora Stankušová - Magistrát města Ostravy, Bc.Pavlína Poledníková, vedoucí oddělení školství- Magistrát města Ostravy Finanční náročnost účasti cílových skupin Členové našich zájmových útvarů hradí částku od 1 000-Kč do 3 000,-Kč - podle náročnosti zájmového útvaru  

Aktivity v roce 2023:

  • Okresní a krajské kolo Středoškolské odborné činnosti
  • Seminář k Středoškolské odborné činnosti se zajímavými hosty- Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., rektor Slezské univerzity v Opavě, doc. Ing et Mgr. Petr Klán, CSc., ČVUT a další
  • Krajská a okresní kola biologické olympiády
  • Krajská a okresní kola jazykových soutěží
  • Šachy do škol v Ostravě – zapojeno 22 základních škol a 18 mateřských škol v ORP Ostrava, pedagogové SVČ Korunka učí šachy v 16 MŠ a 5 ZŠ, realizace šachových turnajů pro MŠ a ZŠ
  • příprava žáků na střední a vysoké umělecké školy včetně architektury – 10 přijatých žáků
  • Parlament dětí a mládeže města Ostravy – reprezentace mladých lidí na různých fórech včetně mezinárodních projektů, podíl na rozvoji města Ostravy včetně přípravy strategických plánů města, zakládání obvodních parlamentů dětí a mládeže v Ostravě, dobrovolnictví a jeho rozvoj na území města
  • Ocenění města Ostravy za dobrovolnickou práci – členka Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy Lucie Sečkářová