Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace

  • Střední škola

www.spsch.eu/projekty/
Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Mgr. Renata Milerová, koordinátorka nadání
Tel.: 556307422
Tel.: 556307400
skola@spsch.eu
Člen KSPN

Projekt Talentcentrum na SPŠCH se zaměřuje na podporu talentovaných žáků v přírodovědné oblasti a klade si za cíl vyhledávání talentovaných žáků, jejich podporu, motivaci a rozvoj talentu, zejména v oborech chemie, biologie, fyziky a geografie. Zázemím projektu je „talentcentrum“, badatelská dílna, kde se talentovaní žáci naší školy i žáci ZŠ setkávají a spolupracují při řešení projektových a badatelských úloh. Dochází tak k rozvoji jejich talentu a zároveň k rozvoji důležitých klíčových kompetencí. Žáci jsou plně podporováni při výběru a zpracování témat odborných prací různého zaměření, které prezentují jako soutěžní práce, např. na soutěžích SOČ či konferencích, např. Chemie je život, popř. jako maturitní práce. Podporujeme žáky v účasti na letních školách, kurzech a stážích pro talentované žáky, zúčastňujeme se s nimi odborných exkurzí, přírodovědně zaměřených pobytů a praxí.

Talentcentrum mají možnost využít naši žáci i žáci ostatních škol po domluvě s koordinátorkou Mgr. Soňou Musilovou (tel. 556 307 441). Je otevřeno každé úterý 14:00 - 16:00, nebo jindy po individuální dohodě. Zájemci o návštěvu TC se hlásí telefonicky nebo e-mailem koordinátorce, kontaktní údaje uvádíme na sociálních sítích a webových stránkách školy.

V talentcentru nabízíme:

  • „hravou chemii“ - pokusy s plyny, roztoky i ohněm,
  • fyzikální pokusy s elektrostavebnicemi Boffin, s magnety, bádání v oblasti optiky,
  • cytologické, botanické, zoologické i anatomické bádání v biologii.

Podporujeme nadané žáky i v jiných oblastech.