Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, p. o.

 • Střední škola

https://spsrakovnik.cz/
Sídl. Gen. J. Kholla 2501, 26901 Rakovník
Ing. Václav Němec, MBA
Tel.: 607220936
Tel.: 792759875
v.nemec@spsrakovnik.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Jako škola nabízíme především různé kroužky, které dále rozšiřují znalosti i dovednosti žáků, například:

 • kroužek hardware,
 • kroužek robotiky,
 • kroužek webdesignu,
 • kroužek fotografie nebo
 • kroužek grafiky a animace.

Ze soutěží to jsou například

 • Bobřík informatiky
 • Soutěž v programování
 • Hackaton
 • Robosoutěž (ČVUT)
 • Robotiáda
 • Autobot
 • Erasmus+ EduPLAY
 • Energetická maturita (ČEZ)
 • Distribuční maturita (ČEZ)
 • Jaderná maturita (ČEZ)
 • Elektrotechnická olympiáda (ČVUT)
 • Soutěž Schrack Technik
 • Enersol
 • Horizon Challenge
 • Prezentiáda
 • Innovation Camp (JA Czech)
 • Logická olympiáda
 • Různé návštěvy výrobních závodů a jiných zajímavých míst

V případě identifikace potřeby individuální výuky nadaným žákům nabízíme pro daný předmět možnost sestavení Plánu pedagogické podpory a vzdělávání v daném předmětu diferencovat od obecného tematického plánu platného pro daný předmět v konkrétním ročníku. Takový plán potvrzuje daný žák (nebo jeho zákonný zástupce), vyučující předmětu, třídní učitel/ka a pracovník ŠPP či koordinátor pro nadání.