Svět vzdělání, z. s.

  • Ostatní

https://svetvzdelani.cz/
Rozvojová 3, 796 01 Prostějov
Tomáš Blumenstein
Tel.: 
Tel.: 
info@svetvzdelani.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Třídy Světa vzdělání jsou součástí vybraných základních škol v ČR. Žáci se v nich už od 1. třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení, matematiku, informační technologie a s pomocí učitele pracují na zdravém rozvoji celé své osobnosti i na budování pozitivních vztahů ve třídě.

Základními pilíři konceptu tříd Světa vzdělání je angličtina, kterou se žáci učí již od první třídy, logické myšlení, které rozvíjí nejen v logice a programování a osobnostní rozvoj, který mají jako samostatný předmět.

 

Angličtina

Od první třídy mají žáci 3 hodiny angličtiny týdně. Angličtinu vyučujeme metodou WattsEnglish s akcentem na mluvené slovo. Důvěru ve svůj mluvený projev získávají také v hodinách anglické konverzace.

 

Logické myšlení

V hodinách logiky žáci získávají schopnost přemýšlet nad problémy, řešit je a hledat různá řešení. Matematiku vyučujeme Hejného metodou, díky které žáci objevují matematiku s radostí. Od třetí třídy se také učí algoritmům v hodinách programování.

 

Osobnostní rozvoj

Samostatná hodina zaměřená na poznávání a zvládání emocí. Děti se rozvíjejí ve spolupráci s ostatními, třídní učitel s nimi probírá klima třídy a společně se učí porozumět světu okolo nás.