TU Liberec - FP TUL

  • Vysoká škola

https://kpp.fp.tul.cz/cs/kontakty/userprofile/dana_kasperova
Univerzitní náměstí 18, 460 01 Liberec
doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.
Tel.: 485352845
Tel.: 
dana.kasperova@tul.cz
Člen KKS
FP TUL - doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D., zástupkyně katedry pedagogiky a psychologie spolupracuje při podpoře vzdělávání budoucích pedagogů FP TUL prostřednictvím zařazení tématu v přednáškách a cvičením, event. speciálních seminářů.