ÚFCH J.Heyrovského - vzdělávací programy pro zájemce o přírodní vědy

  • Vědecké

www.jh-inst.cas.cz
Přihlášení
Dolejškova 2155/3, 18200 Praha
Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
Tel.: 266053265
Tel.: 0
kvetoslava.stejskalova@jh-inst.cas.cz
Naše celoroční aktivity jsou zaměřené na rozvoj specifických kompetencí umožňujích  rozvoj talentované mládeže. Celoročně  poskytujeme: Střední školy: nadaným žákům umožňuje stáže v našich týmech pod vedením zkušených vědců;  týdenní letní školy pro nadané; programy návštěv ústavu pro skupiny a třídy žáků nabízející přednášky a exkurze,  experimetování formou praktickým měření v laboratořích či workshopy na  různá chemická  a fyzikální témata. Základní školy:  kroužky a sobotní kurzy pro děti se zájmem o přírodní vědy; programy návštěv ústavu pro skupiny a třídy žáků nabízející experimetování formou workshopů na  různá chemická  a fyzikální témata. Mateřské školy: chemické představení (chemdidlo Posviť si citronem na duhu) seznamuje děti s profesí vědce a provede je zajímavými experimenty. Úzce spolupracujeme s pedagogy všech typů škol.