Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

  • Vědecké

http://www.iapg.cas.cz
Rumburská 89, 277 21 Liběchov
RNDr. Barbora Vošlajerová, Ph.D.
Tel.: 608242415
Tel.: 608242415
voslajerova@iapg.cas.cz
Člen KKS

ÚŽFG AV ČR se zabývá základním výzkumem v širokém spektru témat od biomedicíny až po biodiverzitu. Hlavními výsledky naší činnosti je produkce prioritních, mezinárodně uznávaných vědeckých výsledků s dopadem do oblasti medicíny, ekologie a zemědělství. Intenzivně se podílíme na vytváření předpokladů pro uplatnění našich výsledků v praxi a popularizaci základního výzkumu a vědecké činnosti široké veřejnosti.

ÚŽFG AV ČR prezentuje svou činnost v rámci velkých popularizačních akcí pro veřejnost jako Noc vědců, Týden AV ČR a Veletrh vědy. Pořádáme exkurze a přednášky na našem pracovišti i na základních, středních a vysokých školách v rámci ČR.

Podílíme se na výuce žáků a studentů na všech stupních vzdělávání. Školíme VŠ studenty v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu. Talentované středoškolské studenty podporujeme v rámci vedení vědeckých stáží Středoškolské odborné činnosti a Otevřené vědy. Pro žáky se zájmem o biologii, fyziologii a ekologii pořádáme Příměstský letní tábor.

Podílíme se na přípravě naučných textů, skript, učebnic, naučných publikací a článků v populárně naučných časopisech.

Výsledky naší činnosti pravidelně prezentujeme v médiích a na ústavních profilech sociálních sítí.