ÚTAM AV ČR, v. v. i., Centrum excelence Telč

  • Vědecké

http://www.itam.cas.cz/CET/
Batelovská 485, 588 56 Telč
Ing. Jakub Novotný, Ph. D.
Tel.: 0
Tel.: 0
0
Centrum Excelence Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. Centrum Telč vzniklo v roce 2012 jako Centrum Excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. V roce 2019 bylo po úspěšném završení projektu CET a po dokončení návazného projektu Národního programu udržitelnosti v letech 2014-2018 včleněno do struktury ústavu.