Vlastivědné muzeum v Olomouci

  • Výzkumná a vzdělávací

https://www.vmo.cz/
nám. Republiky, 823/5, 77900 Olomouc
Mgr. Alexander Ivanov
Tel.: 
Tel.: 775 878 107
ivanov@vmo.cz
Člen KSPN

Centrum muzejní pedagogiky VMO podporuje rozvoj talentů prostřednictvím edukačních programů využívajících prvky projektové, badatelské či game-based výuky. Dále pro nadané žáky pořádá výtvarné přehlídky či projektové dny. Činnost CMP se též zaměřuje na hlubší propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s pedagogy základních a středních škol.

 

Vlastivědné muzeum v Olomouci se prostřednictvím Centra muzejní pedagogiky specializuje na rozvoj spolupráce mezi muzeem a univerzitou (zejména PdF), která přináší příležitosti pro studentský růst. Hlavním záměrem je poskytovat širokou škálu inspirativních vzdělávacích aktivit, přinášet radost návštěvníkům, podporovat reflexi a sdílení vědomostí. Vlastivědné muzeum v Olomouci též podporuje nadané žáky škol skrze pořádání soutěží jako jsou výtvarné přehlídky, olympiády, příměstské tábory a především skrze specializované edukační programy nabízené žákům MŠ, ZŠ a SŠ. CMP VMO aktuálně nabízí 16 stálých výukových programů zaměřujících se na regionální historii, etnografii a přírodní vědy. V rámci edukačních programů je kladen důraz na mezipředmětové vztahy a klíčové kompetence definované dle RVP. Nabídka programů je průběžně rozšiřována a doplňována o krátkodobé edukační programy a jiné speciální eventy.