Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

  • Vysoká škola

https://www.zlepsisitechniku.vsb.cz/
17. listopadu 2172/15, 70800 Ostrava-Poruba
Mgr. Tereza Benešová, PhD.
Tel.: 597323729
Tel.: 737713210
tereza.benesova@vsb.cz
Člen KSPN
Člen KKS
Člen SIPON

Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ Rozsah působnosti: celorepublikový Typ talentcentra: vzdělávací Zaměření oborové: technické obory, obory STEM Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: vyhledávání talentů a průběžná práce s nimi Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit VŠB-TUO se snaží aktivně k řešení popsané situace přispívat, díky čemuž si v průběhu uplynulých let vytvořila vlastní specifický Systém podpory technických talentů umožňující efektivní identifikaci, rozvoj a podporu přirozeného nadání talentovaných jedinců a cílené zvýšení jejich motivace k dalšímu zdokonalování a prohlubování talentu v konkrétním technickém oboru. Systém je založen na kontinuální systematické práci s talenty prostřednictvím transparentní strukturované nabídky aktivit podle věku, potřeb, schopností a možností konkrétního nadaného jedince. Systém využívá aktivní spolupráci univerzity s institucemi na všech úrovních vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ) a zaměstnavateli v regionu.V rámci předkládaného projektu se snažíme naplňovat myšlenku systematické podpory a rozvoje nadání nabídkou takových činností, které povedou k cílenému rozvoji přírodovědného a technického nadání identifikovaných talentovaných jedinců nad rámec běžné školní výuky.V rámci Systému podpory technických talentů VŠB-TUO navazují aktivity předkládaného projektu přímo na projekt „Systematický rozvoj technické gramotnosti" rovněž předkládaný v rámci této výzvy (téma podpory B).Poskytnutí dotace z vyhlášeného Programu umožní zajištění kontinuity systematické činnosti VŠB-TUO v oblasti podpory a rozvoje nadání a plně využít všech možností, které v současnosti zkušený tým i materiální vybavení VŠB-TUO nabízí.Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Tým popularizace VŠB - TUO:Ing. Jiří Arleth, Mgr. Jarmila Černá, Ing. Monika Chmelařová, Mgr. Tereza Benešová, Ph.D. Tým spolupracuje s rozsáhlou sítí popularizátorů napříč univerzitou. Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Realizační tým má dlouholeté expertní zkušenosti v oblasti vzdělávání, přípravy volnočasových aktivit pro děti a mládež a odbornost v popularizaci vědy. Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci Popularizace VŠB - TUO úzce spolupracuje se školami na všech úrovních v regionu, Statutárním městem Ostrava, Krajským úřadem MSK, zástupci AVČR, science centry napříč republikou i popularizačními odd. jiných českých univerzit. Společně s Ostravskou univerzitou je VŠB-TUO pro rok 2018 koordinátorem celorepublikové Noci vědců. Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Napříč Systémem práce s talenty VŠB-TUO ročně projdou stovky dětí a studentů. V rámci širokého síta pro talentované se věnujeme například také skupině nadaných dětí s poruchou autistického spektra. Za tuto činnost bylo letos uděleno ocenění v rámci setkání neziskových organizací MSK Adventu plného křídlení. Referenční osoby Ředitelé škol všech stupňů v regionu, pracovníci odborů vzdělávání MMO a MSK, zástupci Science centra Svět techniky  v Ostravě Finanční náročnost účasti cílových skupin Většina aktivit realizovaných popularizačním odd. VŠB - TUO je pro cílovou skupinu zdarma. Náklady na aktivity jsou pokrývány dotacemi ze Statutárního města Ostravy, institucionálního rozvojového projektu VŠB-TUO, dotacemi z MŠMT, nadačních příspěvků atd.