Základní škola a Mateřská škola Benešov, okres Blansko

  • Základní škola

zsbenesov.cz
Benešov 155, 67953 Benešov, okres Blansko
Mgr. Michaela Kovářová
Tel.: 516467208
Tel.: 603439516
misa.bosk@seznam.cz
Člen KSPN

V podpoře nadání jsme teprve na úplném začátku. Zatím děti spíše pozorujeme a všímáme si jejich specifik. výuku diferencujeme. ve škole nabízíme i různé volnočasové útvary, mimo jiné např. přírodovědné bádání.
Rádi bychom se této problematice věnovali více.