Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace

 • Mateřská škola

 • Základní škola

https://www.skolapist.cz
Přihlášení
Školní 530/13, 747 18 Píšť
Mgr. Lukáš Hrubý, ředitel školy; Stanislava Grigorovová, vedoucí učitelka MŠ
Tel.: 730892749
Tel.: 773051544
hruby@skolapist.cz
Člen KSPN

Aktivity MŠ

 • prvky vzdělávacího programu Začít spolu
 • komplexní diagnostika dětí založená na tom, co dítě skutečně umí, práce se silnými a slabými stránkami dětí
 • zapojení rodiny do výuky – týdenní plány
 • pravidelné edukační semináře a workshopy pro rodiče dětí

Aktivity ZŠ – pro žáky

 • příprava žáků na střední školu – matematika, český jazyk, angličtina od 1. ročníku
 • bádání – rozvoj bádání od 1. až do 9. třídy
  • badatelské kluby
  • projektové dny
  • volitelný předmět badatelské praktikum
  • vlastní zahrada jako centrum bádání
 • čtenářská gramotnost – rozvoj čtenářství od 1. až do 9. třídy
  • čtenářské kluby
  • třídní knihovničky – každá třída má svou vlastní knihovnu, knihy ročně doplňujeme
  • zkoumavé čtení – rozvoj čtenářství v odborných předmětech druhého stupně
 • logické myšlení
  • kluby logiky a deskových her
  • součást matematiky
 • prvky RWCT
 • anglický jazyk
  • výuka v moderních učebnách s digitální technikou a menšími skupinami žáků
  • volitelný předmět konverzace z anglického jazyka
  • knihovna anglické beletrie pro žáky
 • školní parlament
 • digitální kompetence
  • práce s digitálními prostředky od 1. do 9. třídy
  • programování
  • práce s roboty
 • zdravý životní styl
  • volitelný předmět zdravý životní styl
  • besedy na toto téma
  • školní zeleninový a ovocný bar
 • relaxační koutky

Aktivity ZŠ pro pedagogy

 • strategie školy – učitelé se zapojují do řízení školy v práci na Školní strategii
 • mentoring – učitelé mají k dispozici mentora
 • sdílení zkušeností – formou otevřených hodin, společných workshopů

Spolupracujeme

 • okolní základní a mateřské školy
 • Muzeum Hlučínska
 • REGIO – výzkumné a rozvojové centrum
 • Společnost pro kvalitu školy
 • Nová škola o.p.s