Základní škola Adamov

  • Základní škola

https://www.zs-adamov.cz/o-skole
Komenského 4, 67904 Adamov
Mgr. Soňa Karásková
Tel.: 515531196
Tel.: 515531196
s.karaskova@adamov.cz
Člen KSPN
Od tradiční výuky přecházíme ke kooperaci, od výkladu učitele jako hlavní metody k metodám umožňujícím přímou zkušenost, komunikaci, spolupráci a spoluúčasti dětí. Za důležité považujeme osvojování dovedností ve vyhledávání informací, jejich zpracování a využití při řešení problémů každodenního života.Umožňujeme širší využití výpočetní techniky pro výuku v různých předmětech včetně vyhledávání a zpracování informací na Internetu. Zřízené informační centrum slouží k rozvoji osvojování dovedností ve vyhledávání informací a jejich zpracování. k tomu mají žáci k dispozici knihovnu, televizi, videa a PC.V oblasti vzájemných vztahů upřednostňujeme demokratické principy, jako jsou svoboda a zodpovědnost, zachovávání pravidel, spravedlnost, spoluúčast a spolupráce.Ekologické zaměření školy se postupně rozšiřuje. Škola spolupracuje se Sdružením pro ekologickou výchovu Tereza. Dále spolupracujeme s domem ekologické výchovy Lipka Jezírko. Prohlubujeme zájem žáků o poznání přírody prostřednictvím výletů, exkurzí a školy v přírodě. Škola získala titul Škola udržitelného rozvoje.