Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8

  • Základní škola

www.bakalka.cz
Bakalovo nábřeží 8, 639 00 Brno
Mgr. Marcela Martinková
Tel.: 543426916
Tel.: 737571819
martinkova@bakalka.cz
Člen KSPN

Na 1. stupni nabízíme pro rozumově nadané žáky již od 2. pololetí 1. ročníku místo jedné hodiny matematiky týdně bloky pro nadané, kde u žáků rozvíjíme nejen logicko – matematické myšlení, ale i měkké dovednosti jako např. spolupráci, komunikaci, řešení problémů atd.

Spolupracujeme s JCMM, Fakultou sociální studí a Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity.