Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

  • Základní škola

http://www.zsdrozdin.cz/
Gagarinova 19, 77900 Olomouc
Mgr. Kateřina Konečná
Tel.:  +420 585 383 549
Tel.: 
zsgagarinova@volny.cz
Člen KSPN

Základní škola Olomouc, Gagarinova 19 je pětitřídní škola s 1. stupněm. Školu navštěvuje přibližně 90 dětí z Droždína, blízkého okolí i z Olomouce. Zřizovatelem školy je Statutární město Olomouc.

Žáci jsou vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu „ Škola pro děti – děti pro školu“. Anglický jazyk je na naší škole vyučován od 2. ročníku.

Naším cílem je všestranný rozvoj žáka, podpora jeho individuálních schopností, posilování sebeúcty a zodpovědnosti. Snažíme se vytvářet školu, kde se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.

Každým rokem se zaměřujeme na podrobnější rozvíjení jednoho průřezového tématu, které se stává naším celoročním mottem. Téma nás pak provází od září do června ve vyučování, školních slavnostech a projektech. Během docházky do naší školy děti zpravidla absolvují tato témata: Já a Ti druzí (zaměřené na dětská práva a povinnosti), Chválím Tě, Země má (zaměřené na ekologii a environmentální výchovu), Olomouc, srdce Hané (bližší poznávání našeho regionu), Nejsme na světě sami (zaměřené na multikulturní výchovu a výchovu v globálních souvislostech) a Cesta za dobrodružstvím (poznávání sebe sama, svých hranic a možností).

Pokud se domníváte, že je vaše dítě nadané, obraťte se na třídního učitele nebo na členy Školního poradenského pracoviště – budeme pracovat s jeho nadáním, rozvíjet jeho talent, umožníme mu postupovat rychlejším tempem, budeme mu předávat rozšiřující informace k učivu.