Základní Škola Ostrovní Štětí

  • Základní škola

http://www.zssteti-ostrovni.cz/
Ostrovní, 411 08 Štětí
Mgr. Sandra Jaklová
Tel.: 416812520
Tel.: 0
sandra.jaklova@zssteti-ostrovni.cz
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: nadaní žáci 2.stupně ZŠ Rozsah působnosti: místní Typ talentcentra: vzdělávací, poradenské Zaměření oborové: přírodovědné a humanitní předměty Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: kroužky, konzultace Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit kroužek vědy a techniky, přírodovědný kroužek, kroužek pro účastníky matematických, zeměpisných , biologických olympiád, olympiád z českého jazyka a anglického jazyka Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra zapojena většina učitelů 2. stupně školy, výchovný poradce, školní psycholog Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit školní psycholog, výchovný poradce a aprobovaní učitelé Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci - Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty úspěchy v olympiádách a dalších soutěžích Referenční osoby vedení školy, rodiče žáků Finanční náročnost účasti cílových skupin 100 Kč za rok za zájmové útvary, kde se provádí pokusy, případně je potřeba pomůcky a materiál k výrobě daných úkolů