Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace

  • Základní škola

https://www.zssvat.cz/
Svatoplukova 7, 785 01 Šternberk
Diana Rousková
Tel.: 585013762
Tel.: 
Diana.Rouskova@zssvat.cz
Člen KSPN

Rozšířená výuka cizích jazyků – 2.stupeň, individuální přístup a podpora v rámci třídy

 

Menší děti mohou rozvíjet své logické myšlení v kroužcích deskových her nebo navštěvovat Čtenářský kroužek. Kroužky deskových her vznikly na základě spolupráce s Mensou. Na 2. stupni mají děti možnost navštěvovat třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka. Nadaní žáci mají možnost se od páté třídy vzdělávat podle ŠVP Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků č. j. 16 333/96–22–21 . Děti v těchto třídách mají větší počet vyučovacích hodin angličtiny a od šesté třídy další cizí jazyk. Žáci naší školy se zapojují do soutěží matematických: Logická olympiáda, Matematický klokan, jazykových: olympiády v anglickém, německém i ruském jazyce.

Naše škola má titul „škola spolupracující s Mensou“. Tento titul uděluje Mensa Česko základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. Jednou za dva roky mají děti naší školy možnost zúčastnit se testování Mensy. Na stránkách naší školy mohou děti řešit logické úkoly převzaté z Terminus clubu. Žáci 2. stupně se mohou každoročně zúčastnit výměnných a poznávacích pobytů.  Důležitým prvkem je také vyhledávání a pedagogická prediagnostika žáka s nadáním a následná spolupráce s ŠPZ. Dětem, které se ve větší míře zajímají o určitý předmět, nabídnou učitelé rozšíření vědomostí a znalostí zábavnou, hravou formou, odkazy na literaturu, webové stránky či ostatní média. V případě identifikace mimořádného žáka a následného doporučení PPP zpracovává škola IVP dítěte.