Základní škola Zachar

  • Základní škola

http://www.zszachar.cz/
Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
Petra Fečková
Tel.: 573503252
Tel.: 775310272
reditelka@zszachar.cz
Člen KSPN
Člen KKS
*Škola klade důraz na výuku cizích jazyků. Žáci zde mají možnost studovat v jazykových třídách s rodilým mluvčím a složit Cambridgeské zkoušky. Žákům je umožněno, aby byli zařazeni do nepovinného předmětu Rozvoj nadání. Žáci Jsou vysíláni na soutěže a olympiády a zapojují se do celoškolních aktivit. V současnosti je škola zapojena do projektu Inovace metod a forem výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kde pracuje na zvýšení kvality péče o nadané žáky.