Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

  • Základní škola

https://www.zszidlochovice.cz/
Tyršova 611, 667 01 Židlochovice
Mgr. Renata Zapletalová
Tel.: 547425428
Tel.: 734162286
renata.zapletalova@zszidlochovice.cz
Člen KSPN

Systém péče o nadané a MiND žáky na naší škole teprve rozvíjíme. Při zvažování možností se soustředíme na dvě hlavní oblasti podpory nadání - rozvoj nadání samotného a rozvoj sociálních a emočních kompetencí. Ty považujeme za velmi důležité, aby žáci byli v životě spokojení a své nadání dokázali dobře využít.

Co se týče podpory v rámci sociálních a emočních kompetencí, snažíme se především nastavovat na škole prostředí, ve kterém se všechny děti budou cítit bezpečně a motivovaně. Naším cílem je rozvíjet u žáků nadšení ke vzdělávání, samostatnost, zodpovědnost a další kompetence potřebné pro život. Rozhodli jsme se proto inspirovat programem “Začít spolu”. Učitelky letošního prvního ročníku se zúčastnily školení a celý tento rok již pracovaly s některými principy programu. V dalších letech bychom rádi docílili stavu, kdy podle něj bude pracovat celý první stupeň. Na druhém stupni máme již delší dobu zavedené pravidelné třídnické hodiny vždy první vyučovací hodinu v pondělí. Protože jsme cítili prostor pro zkvalitnění náplně těchto hodin, vytvořili jsme projekt, v rámci něhož nyní zpracováváme metodický materiál k jejich vedení a stejně zaměřené semináře pro třídní učitele.

S třídními kolektivy na prvním i druhém stupni také pracují školní psycholožky. Rozvoj nadání v současnosti (a mimo distanční vzdělávání) zajišťujeme spíše v rámci kroužků. Pro první stupeň jde například o Klub zábavné logiky - programování SCRATCH, Věda nás baví, Klub zábavné logiky a deskových her, ale i kroužky zaměřené na sport, hudbu či rozvoj školních dovedností. Na druhém stupni je nabídka podobná, ačkoli je kroužků o něco méně. Od letošního roku jsme zapojeni do projektu JCMM, v rámci něhož proběhnou testy nadání Invenio pro 4. ročníky, DVPP a žáků 4. ročníku identifikovaným jako nadaní bude také nabídnuta externí podpora odborníků z projektu.

V letošním roce se někteří pedagogové začali více věnovat vzdělávání v této oblasti, především možnostem obohacování výuky pro nadané žáky.

V příštím roce máme v plánu následující:

● Rozšířit nabídku kroužků zaměřených na rozvoj nadání.

● Nově nabídnout kroužky na zaměřené přímo na rozvoj sociálních dovedností a s tím spojené individuální konzultace.

● Více se věnovat identifikaci nadaných dětí v kolektivu.

● Začít využívat EEG Biofeedback, který má naše škola k dispozici, také pro nadané žáky, u nichž by použití mohlo mít pozitivní vliv na potíže s pozorností.

● Věnovat se dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti nadání a podporovat je v hledání nadaných žáků a jejich podpoře skrze obohacování výuky.

● Nadále pracovat na vytváření pozitivního klima školy využíváním programu Začít spolu a dalších pomocných programů, jako například Dobronauti nebo Zipyho kamarádi.