ZČU - Fakulta pedagogická

  • Vysoká škola

https://fpe.zcu.cz/study/applicants/
Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Tel.: 377636000
Tel.: 377636000
randam@kmt.zcu.cz
Člen KSPN
Člen KKS
Jednou z priorit fakulty pro další období se stala spolupráce s institucemi a organizacemi především v Plzeňském a Karlovarském kraji. FPE zkvalitňuje spolupráci se školami a se školskou inspekcí, rozvíjí kontakty s Magistrátem města Plzně, s dalšími orgány státní správy, s podnikatelskými subjekty. Cílem těchto aktivit je propagace fakulty, zvýšení vzájemné informovanosti, získávání kvalitních zájemců o studium, rozšíření možností pro výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost. Relativně stabilizovaný stav ve studijní oblasti vytvořil prostor pro rozvoj vědecké a výzkumné práce, který bezpochyby přispěje k dalšímu zvýšení prestiže FPE mezi fakultami ZČU i ostatními vysokými školami v ČR, umožní rozšíření spolupráce s dalšími pracovišti včetně zahraničních a přinese fakultě i finanční prostředky.