ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace

  • Mateřská škola

  • Základní škola

www.zsantoninska.cz
Antonínská 550/3, 60200 Brno
Mgr. Monika Skutková, psycholog
Tel.: 530508921
Tel.: 530508921
monika.skutkova@zsantoninska.cz
Člen KSPN

Ve škole probíhá identifikování nadaných žáků na základě pedagogického pozorování třídních učitelů ve spolupráci se speciálním pedagogem a na základě doporučení PPP. Škola se v loňském roce zapojila do projektu JCMM, v rámci kterého proběhlo testování nadaných žáků diagnostikou Invenio ve 4. a 5. třídách. Žákům byla nabídnuta externí podpora v rozvoji nadání. Testováním projdou také letošní 4. třídy. Do budoucna chystáme další podporu nejen pro tyto žáky.