ZŠ a MŠ Svatoplukova

  • Základní škola

www.zssvatoplukova.cz
Svatoplukova 11, 77900 Olomouc
Mgr. Jiří Vymětal
Tel.: 585425644
Tel.: 585411539
jiri.vymetal@zssvatoplukova.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Jsme škola se vstřícným přístupem a nádechem venkova. Zapojujeme se do environmentálních projektů. Našim cílem je, aby se žáci učili naplno a s radostí. Ve třídách je v průměru 23 žáků. Individuální přístup k žákům je zajištěn nižším počtem žáků ve třídách a dostatečným počtem pedagogických pracovníků. Jsme škola se sportovní tradicí a také máme posílenou výuku cizích jazyků o konverzaci ve výtvarné výchově. Naši žáci mohou navštěvovat širokou nabídku kroužků, jako jsou kroužek výtvarný, hudební, dramatický, sportovní, LEGO a další. Žáci se také mohou aktivně podílet na tvorbě školního časopisu. Naše škole je také školou komunitní. Zapojujeme se tedy do celkového dění v Řepčíně, organizujeme besedy a výstavy pro veřejnosta spolupracujeme s Univerzitou Palackého na projektech vzdělávání žáků, ale i pedagogů.