ZŠ Karla Hašlera Libčice nad Vltavou

  • Základní škola

https://skola.libcice.cz/
5. května 68, 252 66 Libčice nad Vltavou
Bc. Marie Rothová
Tel.: 731416033
Tel.: 731416033
rothova@skola.libcice.cz
Člen KSPN
Člen SIPON

Práce s nadanými dětmi začala na naší škole tento školní rok.

Začali jsme kroužkem Zábavná logika. V současné chvíli se na základě zkušeností, přeměňuje kroužek na Školu hrou a jsou přizvání všechny děti, které mají hlubší zájem de facto o cokoli a snažíme se vzájemně obohacovat a pracujeme na prohlubování znalostí v různých disciplínách. Jak píšeme v anotaci, snažíme se rozkrýt a podpořit potenciál u každého jedince a následně s tím pracovat.

Rádi bychom ještě do konce školního zapojili do výuky tablety s různými aplikacemi, které rozvíjejí dětské dovednosti, jak matematické, tak jazykové, a to nad rámec standardní výuky.

Zapojujeme se do soutěží, např. Matematický klokan, Matematická olympiáda apod. Rádi bychom podporovali i umělecké nadání. V současné chvíli zjišťujeme možnosti, které jsou k dispozici a pro děti přínosné.

Jsme v kontaktu s Centrem nadání, se kterým bychom do konce školního roku ještě měli stihnout proškolení celého pedagogického týmu. Zároveň jsme s nimi domluveni na testování, které bude také ještě tento školní rok.

Ohledně plošného testování žáků v současné chvíli zjišťujeme dostupné možnosti. Naším největším favoritem je tým

doc. Portešové a jejich úspěšný program Invenio.

Výzvou pro nás zůstává, jak začleňovat práci s nadanými žáky do řadových vyučovacích hodin.