ZŠ nám. Curieových, Praha 1

  • Základní škola

www.zscurie.cz
nám. Curieových, 11000 Praha 1
Iveta Bassyová
Tel.: 222319867
Tel.: 777777075
iveta.bassyova@zscurie.cz
Člen KSPN
Člen KKS
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci I. stupně Rozsah působnosti: regionální Typ talentcentra: vzdělávací Zaměření oborové: všeobecně vzdělávací Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: výuka nadaných žáků I. stupně Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Vzdělávání nadaných žáků I. stupně v segregovaných skupinách v rámci ročníku. Výběr uskutečňován na základě identifikovaného nadání PPP a úspěšného výsledku ve vstupním didaktickém testu.Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Realizační tým - vybraní pedagogové ZŠ, proškolení v problematice výchovy a vzdělávání nadaných žáků. Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Spolupracujeme úzce s PPP pro Prahu 1,2 a 4, s koordinátorkou PhDr. Pickovou. Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci Mensa ČR, PF UK Praha, Centrum nadání Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Úspěchy našich žáků v soutěžích různého zaměření.Velký zájem rodičů o zařazení svých dětí do našeho systému vzdělávání. Referenční osoby Zřizovatel MČ Praha 1, PPP pro Prahu 1,2 a 4 - PhDr. Picková, rodiče našich žáků.... Finanční náročnost účasti cílových skupin Jsme státní škola, vzdělání mimořádně nadaných žáků poskytujeme bezplatně.