ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o.

 • Mateřská škola

 • Základní škola

http://www.kosmonautu15.cz/
Přihlášení
Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Mgr. Hana Doležalová, Mgr. Andrea Schilbachová, Mgr. Martina Menšíková
Tel.: 596746735
Tel.: 000000000
H.Dolezalova@kosmonautu15.cz
Člen KSPN

Od školního roku 2019/2020 bude probíhat na naší škole Klub techniky. Talentovaní žáci se mohou těšit na roboty Sphero Sprk+, Sphero mini, Sphero Ollie, včelku Bee-Bot,Ozoboty Evo. Roboti určitě zavítají i do hodin ICT.

1. Geo-klub

 • vedoucí: Mgr. Pavel Kohn
 • pro skupinu: vybraní žáci 2. stupně
 • plán práce klubu: exkurze na různá geologický významná místa v Ostravě a jejím okolí

2. Mobilní planetárium

 • garant: Mgr. Zdeněk Sieja
 • pro skupinu: vybraní žáci 1. stupně
 • jednorázová akce pořádaná u nás ve škole

3. Projekt „Voda má rozpuštěné vlasy“

 • garant: Mgr. Svatava Daňová
 • pro skupinu: nadaní žáci 4. D
 • exkurze na vodní elektrárnu Šance
 • žáci se dovědí o hospodaření s vodou, o tom, jak vzniká elektřina a další informace

4. Roboti ve škole

 • garant: Mgr. Nikol Mikesková
 • pro skupinu: bude určeno
 • nákup pomůcek do školy, které mohou být využity v rámci klubu programování

5. Badatelský den

 • garant: Mgr. Andrea Schilbachová
 • pro skupinu: vybraní žáci napříč 2. stupně, kteří se zajímají o pedologii a přírodopis
 • badatelský den 13. 6. 2019 na SVČ Ostava-Zábřeh

Plánujeme na šk. rok 2019/20

 • přírodovědecký klub
 • pokračování Geo-klubu
 • klub programování
 • přednášky expertů z oblasti přírodních věd

Bilingvní výuka je realizovaná ve dvou jazycích zpravidla v mateřském a jednom cizím jazyce. Na naší škole probíhá bilingvní výuka v jazyce českém a anglickém. Cílem bilingvní výuky je maximálně možný rozvoj obou jazyků, jak mateřského, tak i cizího, téměř na úrovni rodilým mluvčích. Od první třídy probíhá bilingvní výuka například v předmětech: matematika, prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti a tělesná výchova. Postupem času je dotace bilingvních hodin navyšována, úměrně s rozvojem schopností dětí.