ZŠ Pasířská

  • Základní škola

http://www.zspasirskajbc.cz
Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou
Mgr. Jitka Šťovíčková
Tel.: 484846334
Tel.: 731449104
reditel@zspasirskajbc.cz
Člen KSPN

Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72 Rozsah působnosti: místní Typ talentcentra: vzdělávací, poradenské, informační, koordinační Zaměření oborové: matematika Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit květen 2017 - testování Mensou (42 žáků - z toho 9 žáků IQ nad 130 a 13 žáků s IQ 121 - 129), pravidelná úspěšná účast v mnoha logických soutěžích (Mat. Klokan, logická olympiáda, matem. olympiáda, chemická olympiáda, apod.), 1. IVP pro nadané dítě, účast obou pedagogů na seminářích (tematika nadaných dětí), kroužky pro nadané děti (1. st. a 2.st.), škola podporovaná Mensou, apod. Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školyMgr. Vladimír  Drábek, učitel 2. st.Mgr. Tereza Makuševová, učitelka 1.st.  Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy - zastřešení a organizace péče, péče o webové stránkyMgr. Vladimír  Drábek, učitel 2. st.Mgr. Tereza Makuševová, učitelka 1.st.   Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci NIDV, PPP Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Pravidelná účast žáků v krajském kole Logické olympiády, Významná umístění v soutěži Matematický klokan, ... Referenční osoby PPP Jablonec nad Nisou (řed.  - p. Ullmanová), NIDV - koordinátorka péče o nadané p. Šeflová.   Finanční náročnost účasti cílových skupin finanční spoluúčast nadaných dětí doposud neřešíme