ZŠ Třebíč, Horka-Domky

  • Základní škola

https://www.zsvaclav.cz/
Václavské nám. 44/12, 674 01 Třebíč
Mgr. Renata Špačková
Tel.: 568839351
Tel.: 568839351
spackovar@zsvaclav.cz
Člen KSPN

Zaměření školy a) Škola vytváří a rozvíjí u žáků vědomosti, dovednosti a kompetence pro život a práci v Evropské unii tak, aby uspěli v konkurenci (zejména čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, komunikace v cizím jazyce, znalost práce s PC, schopnost učit se učit). b) Škola je pro žáky bezpečným místem, má důvěru žáků, poskytuje jim oporu v období dětství a dospívání a účinně je chrání před sociálně patologickými jevy. c) Škola je moderní, dynamickou, otevřenou a komunikující institucí.