ZŠ Týnská Třebíč

  • Základní škola

http://www.zstynska.cz
Týnská 8, 674 01 Třebíč
RNDr. Miroslava Hedbávná
Tel.: 0
Tel.: 0
hedbavna@zstynska.cz
Člen KSPN
Kromě kmenových tříd využíváme pro odbornou výuku dvě učebny výtvarné výchovy, učebnu hudební výchovy, zeměpisu, fyziky a chemie, přírodopisu, cvičnou kuchyňku, školní knihovnu, keramickou dílnu, dílnu pro pracovní činnosti a dvě počítačové učebny. Dramatické a pohybové výchově slouží zrcadlový sál. Co je tedy cílem naší školy? Poskytnout všem žákům co nejpřitažlivějšími metodami základy všeobecného vzdělání a zodpovědně je připravit nejen k přijímacímu řízení na další typy škol, ale vypěstovat v nich potřebné dovednosti a návyky a předat jim nepostradatelné znalosti pro život.