ZŠ Vsetín, Ohrada

  • Základní škola

http://www.zsohrada.cz/
Ohrada 1876, 75501 Vsetín
Helena Slováková
Tel.: 602569555
Tel.: 602569555
info@zsohrada.cz
Člen KSPN
Člen KKS
*Škola nabízí vnitřní diferenciaci nadaným žákům, pracují s diagnostikovanými nadanými žáky. Nabízí možnost účastnit se soutěží a olympiád. Spolupracuji s Mensou. Cílený rozvoj přírodovědného nadání na 2. stupni ZŠ.