Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

MŠ U Krtečka

MŠ na Praze 5

MŠ Duha

Mateřská škola, KSPN
MŠ na Praze 5

MŠ Čtyřlístek

Mateřská škola, KSPN
MŠ na Praze 5

Mateřská škola POHÁDKA Zbůch, okres Plzeň – sever, p.o.

Mateřská škola, KSPN
Již děti v MŠ projevují v různých oblastech jisté formy nadání. Proto je třeba jim nabízet cílené aktivity pro podchycení a prohloubení jejich zájmu již před vstupem do ZŠ. Zde hraje důležitou úlohu přístup učitelky a součinnost rodičů. Máme zkuš...

ZŠ a MŠ Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace

Mateřská škola, Základní škola, KSPN KKS
Škola se zaměřuje na rozvoj potenciálu u všech žáků, nadaným žákům nabízí podněty k prohloubení jejich schopností a dovedností (víceúrovňová zadání v hodinách, projektové vyučování, kroužek logického myšlení)

MŠ Štěnovice

Mateřská škola, KSPN KKS
Škola podporuje děti vykazující známky nadání a směřuje k zajištění podmínek pro co největší využití potenciálu všech dětí.

MŠ Klubíčko Pardubice

Mateřská škola, KSPN
*

MŠ Srdíčko Pardubice

Mateřská škola, KSPN
*

MŠ nábřeží Závodu míru

Mateřská škola, KSPN
*

MŠ Pospíšilovo náměstí

Mateřská škola, KSPN KKS
*