Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Asociace freelancerů ve školství, z.s.

Nestátní nezisková organizace, KSPN KKS

Technecium Pardubice

Nestátní nezisková organizace, KSPN KKS

PROXIMA z.s.

Nestátní nezisková organizace, KSPN
Jsme spolkem, jenž vyhledává a podporuje nadané žáky a studenty z Ostravy, aby se mohli věnovat tomu, co je baví. Aby mohli rozvíjet své vědomosti a dovednosti. Podporujeme zejména zájemce o přírodní a technické vědy, nové technologie a jejich aplika...

nvias, z. s.

Nestátní nezisková organizace, KSPN
nvias, z. s. je nevládní nezisková organizace zaměřená na vzdělávání v oblasti nových technologií, podnikání a environmentální výchovu. Vytváříme prostor pro učení se experimentováním a pro všestranný rozvoj talentu i vytrvalosti a píle - měníme příš...

Akademie uměleckých talentů, z. ú.

Nestátní nezisková organizace,
Akademie uměleckých talentů ve spolupráci s Nadačním fondem Magdaleny Kožené a Uměleckým vzděláváním s.r.o. realizuje Stipendijní Akademii MenART. Jejím smyslem je vyhledávání, rozvoj a podpora mladých talentů v oblasti umění a nabízí také podporu a ...

Severáčkův klub nadaných dětí a jejich rodičů - HEURÉKA, Česká Lípa

Nestátní nezisková organizace, KSPN
Tento klub má čtyři sekce: 1. Matematicko-přírodovědnou (Logická olympiáda, šifrovací soutěže, experimenty, …). 2. Uměleckou (tanec, sborový i sólový zpěv, dramatika, výtvarná výchova). 3. Sportovní (plavání). 4. Herní klub deskových her.

Česká federace dámy

Nestátní nezisková organizace, KSPN
Nezisková organizace (občanské sdružení), založená za účelem popularizace a rozšíření dámy v České republice. Členem ČFD se může stát každý občan ČR nebo osoba, která má v ČR povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt.

Centrum nadání

Nestátní nezisková organizace,
Obecně prospěšná společnost

Akademie nadání, o.s.

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Techmania Science centrum

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*