Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

PROXIMA z.s.

Nestátní nezisková organizace, KSPN
Jsme spolkem, jenž vyhledává a podporuje nadané žáky a studenty z Ostravy, aby se mohli věnovat tomu, co je baví. Aby mohli rozvíjet své vědomosti a dovednosti. Podporujeme zejména zájemce o přírodní a technické vědy, nové technologie a jejich aplika...

Mateřská škola Trutnov

Mateřská škola, KSPN

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Státní správa a samospráva, KSPN KKS

Severočeské muzeum v Liberci

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace Libereckého kraje

LIBERECKÝ INSPEKTORÁT ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

LIBERECKÝ INSPEKTORÁT ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Statutární město Liberec

Odbor školství a sociálních věcí

KÚ LK

Státní správa a samospráva, KKS
Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti - talentované a nadané děti a mládež, soutěže, dotace.

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc

Psychologické vyšetření nadání u dítěte

KÚ Pardubického kraje

Státní správa a samospráva, KSPN KKS

Krajský úřad Vysočina

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
Krajský úřed Vysočina