Školy

Zde zveřejňujeme školy, které podle našich informací vytvářejí nadstandardní podmínky pro rozvoj nadání. Zkušenosti konkrétních osob se ale mohou lišit v závislosti na učiteli, který opatření uvádí do praxe, třídnímu kolektivu, osobnosti žáka, jeho preferovaného učebního stylu, atd. Přehled škol tedy není vyčerpávající a úplný.

Budeme rádi, když své pozitivní zkušenosti se školami, které dobře pracují s nadáním, sdělíte na email: zdenek.smrcka@npi.cz. Případně se můžete vyjádřit v diskuzi na Fóru.

Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace

Základní škola, KSPN
Základní škola

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249

Základní škola, KSPN SIPON
Škola podporuje žáky v jejich kreativitě a seberealizaci hlavně v naukových předmětech a profesní orientaci.

Základní škola Hradištko

Základní škola, KSPN SIPON
Všichni žáci mají mít stejnou šanci na rozvoj svého potenciálu.

Základní škola Sokolov, Švabinského

Základní škola, KSPN KKS
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 je školou, která je zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů.

Škola Můj projekt Mánesova - gymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o.

Mateřská škola, Základní škola, Gymnázia, KSPN KKS
V naší škole realizujeme inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt. Tento ucelený systém umožňuje dětem rozvíjet odpovědnost za sebe a za svět kolem nich.

Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary

Základní škola je od roku 2023 zapojena do systému podpory nadání.

Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola, KSPN
Naše škola vytváří prostředí, které podporuje růst a rozvoj každého jedince. Náš pedagogický sbor se skládá z kvalifikovaných a zkušených učitelů, kteří absolvovali vzdělání k podpoře nadání, neustále se vzdělávají a mají dostatek dalších zdrojů pro ...

Základní škola Dobrá, příspěvková organizace

Základní škola, KSPN
V naší škole máme popsánu péči o nadané žáky v rámci ŠVP. Vizi podpory nadání sestavilo školní poradenské pracoviště pod vedením ředitelky školy. Velká část pedagogů 1. stupně zvládne nominovat výrazně nadané žáky, a to s ohledem na více typů nadání...

ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Hradec Králové

Mateřská škola, Základní škola, KSPN
-

ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

Základní škola, KSPN
-