Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Gymnázium Žatec

Poskytujeme vzdělávací a zájmové aktivity. Nabízíme možnost účasti v různých kroužcích organizovaných podle zájmu žáků školy, některé aktivity jsou určené pro zájemce z řad žatecké veřejnosti.

Gymnázium Kadaň

Gymnázia, KSPN KKS SIPON
Každý člověk je jedinečná osobnost, má specifické hodnoty, cíle, zájmy, talent a čím více žije v souladu s těmito hodnotami, tím spokojenější a naplněnější život má. Pro všestranný rozvoj osobnosti je nutné, aby škola nabízela bezpečné a příjemné pro...

Gymnázium J. Š Baara, Domažlice

Gymnázia, KSPN
Péče o nadané je jednou z dlouhodobých priorit školy. Podpora nadaných je koordinována vedením školy a podílí se na ní kromě určeného pedagoga (kariérového poradce) i výchovný poradce a třídní učitelé.

Gymnázium Cheb

Gymnázia, KSPN KKS
Gymnázium Cheb pro nadané a mimořádně nadané žáky

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázia, KSPN KKS
*

Arcibiskubské gymnázium v Kroměříži

Gymnázia, KSPN KKS SIPON
*

Gymnázium, Zlín - Lesní čtvrť

Gymnázia, KSPN KKS
*

Gymnázium Slaný

*

Gymnázium Dr. J. Pekaře

Gymnázia, KSPN
*

ZŠ a G Opengate, Říčany

Základní škola, Gymnázia, KKS
Podpora rozvoje talentu a nadání na škole Open Gate.