Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Střední průmyslová škola Jeseník

Střední škola, KSPN
Střední škola

DELTA Pardubice

Střední škola, KSPN KKS

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, p. o.

Střední škola, KSPN KKS
Nadané žáky na naší škole podporujeme jak prostřednictvím rozmanitých kroužků, soutěží, aktivit a projektů, tak prostřednictvím individualizované výuky na základě domluveného Plánu pedagogické podpory.

Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany

Gymnázia, Střední škola, SIPON
*

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni

Střední škola, Vyšší odborná škola, KSPN
Ve spolupráci s třídními učiteli a pedagogy jednotlivých předmětů vyhledáváme žáky a žákyně, které mají nadání v oblasti rozumových schopností, pohybových, uměleckých nebo sociálních dovednostech. V listopadu 2022 byl založen „Klub nadaných dětí“.

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov

Pyšní na svou historii, připraveni na budoucnost.

Střední průmyslová škola Hranice

Střední škola, KSPN
Střední průmyslová škola Hranice, škola, kde začne tvoje kariéra!

SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky

Hradec Králové https://kyberna.cz/
Střední škola, KSPN

SOŠE COP Hluboká

Hluboká nad Vltavou www.sosehl.cz
Střední škola, KSPN
SOŠ, zaměření elektro

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

Gymnázia, Střední škola, KSPN
Škola pracuje s identitou každého žáka: "Víme, že každý žák je jedinečná osobnost. Proto se snažíme rozvíjet jejich přirozený talent, nadání a tvořivost při zohledňování jejich možností tak, aby přinášeli prospěch jak jim samým, tak společnosti ve kt...