Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Statutární město Liberec

Odbor školství a sociálních věcí

KÚ LK

Státní správa a samospráva, KKS
Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti - talentované a nadané děti a mládež, soutěže, dotace.

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc

Psychologické vyšetření nadání u dítěte

Krajský Úřad Pardubického kraje

Státní správa a samospráva, KSPN KKS

Krajský úřad Vysočina

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
Krajský úřed Vysočina

Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace

Mateřská škola, Základní škola, KSPN
Chápeme školu jako živý organismus a jako věc veřejnou. Kdykoli rádi uvítáme rodiče a osobně je seznámíme s provozem školy, způsobem výuky, nabídkou mimoškolních aktivit, činností školní družiny apod. Jsme otevřeni spolupráci s dalšími školami i inst...

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní

Cílem Dětské technické univerzity je připravit ucelený program celoročních volnočasových aktivit pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

Gymnázia, KSPN
Podpora mimořádně nadaných a talentovaných žáků je žádoucí nejen pro žáky samotné, ale má zásadní význam i pro společnost. Vyhledáváme a identifikujeme nadané žáky ve spolupráci se školským poradenským zařízením za účelem diagnostiky, poradenství a n...

Klastr Chytrý Plzeňský kraj z.s.

Technické vzdělávání na středních školách – jeden ze směrů, který Klastr Chytrý Plzeňský kraj z.s. podporuje: • CAD/CAM - nepovinný předmět na GaSOŠ Plasy • Studentský podnik – spolupráce středních škol, ZČU a ŠKODA Transportation

17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo náměstí 4, příspěvková organizace

Mateřská škola, KSPN
Dětem, které projevují známky nadání, se snažíme věnovat zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby se projevy nadání dětí v rozmanitých oblastech (rozumových, uměleckých, pohybových atd.) smysluplně uplatnily a s ohledem na individuální možnosti dále r...