Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Gymnázium Blovice

Gymnázium má ujasněny metody a strategie výuky nadaných žáků. Využívá formy obohacování učiva, speciálně k tomuto účelu vytvořené učební materiály.

Západočeské muzeum v Plzni, p. o

Výzkumná a vzdělávací, KSPN
Západočeské muzeum v Plzni, p. o (ZČM) jako nejvýznamnější vlastivědné muzeum v Plzeňském kraji patří k předním muzejním institucím naší země. Za tímto postavením stojí nejen jeho téměř 150letá historie, rozsáhlý a kvalitní sbírkový fond, ale také vy...

ÚFCH J.Heyrovského - vzdělávací programy pro zájemce o přírodní vědy

Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR je vědecké pracoviště bádající v oboru fyzikální chemie s dlouholetou tradicí ve vzdělávání studentů a žáků v oboru přírodních věd.

Centrum dokumentárního filmu

Ostatní, KSPN
Centrum dokumentárního filmu (CDF) je jedinečná instituce pro vzdělávání i sebevzdělávání prostřednictvím filmu v rámci České republiky a sídlí v jihlavském kině Dukla.

SOŠE COP Hluboká

Hluboká nad Vltavou www.sosehl.cz
Střední škola, KSPN
SOŠ, zaměření elektro

TCP Písek

Zaměstnavatel,
Technologické centrum Písek

Jihočeský vědeckotechnický park

České Budějovice jvtp.cz
Výzkumná a vzdělávací, KSPN
Vyhledávání a podpora vzdělávacích aktivit, soutěž JihoCzech.cz

Základní škola Jeseník

Základní škola, KSPN
Základní škola

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Ostatní, KSPN
Oblastní galerie Vysočiny usiluje o to být živou multifunkční institucí, aktivní součástí aktuálního kulturního dění, zázemím pro jeho podporu, rozvoj a reflexi. Příjemným místem, kde široká škála návštěvníků od nejmenších až po ty dříve naroze...

Zlínský kraj, odbor školství, mládeže a sportu

*