Stipendia

Výběr stipendií, které lze využít pro rozvoj nadání.

Nalezená stipendia

Program SCHOLARSHIP Bakala Foundation

Program SCHOLARSHIP Bakala Foundation je tu proto, aby nabídl talentovaným a cílevědomým českým studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Od roku 2020 vede Bakala Foundation také stipendijní program pro středoškoláky.

Stipendium Georga Placzeka

Gymnázia, www.jcmf.cz
Vyhlašuje Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno ve spolupráci s Nadací rodiny Placzekovy (Placzek Family Foundation, USA) a s firmou DELONG INSTRUMENTS a.s. Stipendium ve výši 1000 USD za akademický rok  je určeno pro maturanty, kt...

Qiido, nadační fond

Základní škola, http://www.qiido.cz/o_nas/
Qiido, nadační fond podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence mimořádně intelektově nadaných dětí.

Cesta talentu

Posláním je pomoc tomu, kdo chce změnit svůj život, je ochoten pro to něco udělat a změnit tím svět k lepšímu. Nadační fond adresně a transparentně pomáhá dětem a dospívajícím s talentem, který kvůli okolnostem nemohou rozvíjet. Fond pomáhá talento...