Stipendia

Výběr stipendií, které lze využít pro rozvoj nadání.

Nalezená stipendia

Motivační program pro nadané uchazeče o studium

ŠKODA AUTO Vysoká škola vyhlašuje motivační program, který je určen vynikajícím uchazečům o studium v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu v českém jazyce na ŠAVŠ. Uchazečům, kteří budou zařazeni do motivačního programu, bude př...

Stipendium PORG

Základní škola, www.porg.cz
Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Škola tvoří stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hra...

Stipendium pro nadané kluky

Rada OI s podporou firmy Blindspot Solutions udělí stipendium až třem vybraným studentům, kteří nastoupí v roce 2019 ke studiu bakalářského programu Otevřená informatika na FEL ČVUT. Blindspot Solutions je mladá, dynamicky se rozvíjející společnost, ...

UWC (United World Colleges)

Střední škola, www.uwc.cz
UWC (United World Colleges) je mezinárodní hnutí čtrnácti škol, národních komisí ve více než 130 zemích světa a mladých lidí, kteří věří, že vzdělání je nejlepším prostředkem ke „sjednocování lidí, národů a kultur za cílem dosažení míru a trvale udrž...

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Střední škola, http://www.njh.cz/
Nadační fond Jaroslava Heyrovského vyhledává nadané středoškolské studenty, podporuje jejich další odborný i osobní růst a tvůrčí klima, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí.

Cesta talentu

Základní škola, http://www.cestatalentu.cz/cz
Nadační fond Cesta talentu adresně a transparentně pomáhá dětem a dospívajícím s talentem, který kvůli okolnostem nemohou rozvíjet, přičemž jsou z pohledu sociálního systému bezproblémoví. Typicky podporované dítě je talentované a vyniká, v jakémkoli...

Stipendium Georga Placzeka

Střední škola, http://www.jcmf.cz
Stipendium je určeno studentům středních škol České republiky, kteří byli přijati k univerzitnímu studiu fyziky na renomované univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě a jsou kvalifikováni k tomu, aby byli schopni zabývat se fyzikou ...

Stipendijní program Nadace Unipetrol

Vysoká škola, www.nadaceunipetrol.cz
Každý z nás má k něčemu talent, ale ne všichni mají stejné šance svůj talent rozvíjet. Stipendijní program Nadace Unipetrol je určen pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku, ...

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Nadační fond mimo jiné podporuje: stipendia vysokoškolským studentům, kterým jejich sociální situace ztěžuje studium; jazykové kurzy v zahraničí pro žáky středních škol, kteří mají nárok na přídavky na dítě, nebo žijí v dětském domově; volnočasové ak...

The Kellner Family Foundation

Nadace The Kellner Family Foundation pomáhá nadaným studentům uhradit náklady spojené se studiem na univerzitách v zahraničí i v České republice.