Metodické materiály

Zpřístupněné metodické materiály jsou určeny pro různé stupně vzdělávání, přičemž je zahrnuto i mimoškolní - zájmové či neformální vzdělávání, případně volnočasové aktivity se vzdělávacím obsahem.

Část materiálů vznikla v rámci Systému podpory nadání - většinou prostřednictvím Sítě podpory nadání (SIPON), případně jako výstup realizovaných aktivit v krajských sítích.

Další odkazy na využitelné materiály můžete nalézt v sekci Doporučené knihy.

Výsledky hledání

Nápady do výuky nadaných žáků

Soubor výukových materiálů do předmětů Matematika a Český jazyk a řada dalších odkazů.

Online encyklopedie migrace

Projekt, který využijí učitelé předmětů základy společenských věd a dějepis.

Záhady rostlin

Aktivita z oboru biologie připravená členem SIPON SVČ Radovánek v Plzni pro skupinu žáků 2. stupně ZŠ.

Ke stažení

Metodika péče o (mimořádně) nadné děti, žáky a studenty s PAS

Metodická  příručka vydaná Národním ústavem pro vzdělávání (NUV) je  určená ředitelům  škol  a  pedagogickým  pracovníkům,  kteříve svých školách vzdělávají děti, žáky nebo studenty s dvojí (speciální) vzdělávací potřebou –s kombinací  (mimořádného)  nadání  a  poruchy  z  okruhu  autistického  spektra  (PAS). 

Učíme se venku

Metodický a komunitní web podporující realizaci školních aktivit mimo učebny obsahuje řadu metodických návodů a pracovních listů volě ke stažení z oblastí biologie, zeměpisu, fyziky, chemie, geometrie, českého jazyka i cizích jazyků, výtvarné a hudbní výchovy a dalších.

Biologické aktivity pro žáky ZŠ - mikrobiologie a parazitologie

Náměty na aktivity pro žáky ZŠ se zájmem o biologii jsou záznamem realizovaných aktivit člena SIPON SVČ Plzeň. Zápisy obsahují také pracovní listy pro žáky, které byly vytvořeny pro danou aktivitu.

Biologické aktivity pro žáky ZŠ - Hydrogeomorfologie

Náměty na aktivity pro žáky ZŠ se zájmem o biologii jsou záznamem realizovaných aktivit člena SIPON SVČ Plzeň. Zápisy obsahují také pracovní listy pro žáky, které byly vytvořeny pro danou aktivitu.

Biologické aktivity pro žáky ZŠ - Lesní ekosystémy

Náměty na aktivity pro žáky ZŠ se zájmem o biologii jsou záznamem realizovaných aktivit člena SIPON SVČ Plzeň. Zápisy obsahují také pracovní listy pro žáky, které byly vytvořeny pro danou aktivitu.

Standard komplexní diagnostiky mimořádného (intelektového) nadání

navazuje na Standard komplexního vyšetření mimořádného (kognitivního) nadání v PPP, který byl vytvořen v roce 2011 ve spolupráci s psychology PPP – krajskými koordinátory péče o nadané a speciálními pedagogy PPP – koordinátory péče o nadané s cílem napomoci potřebnému plošnému rozšíření kvalitní diagnostiky mimořádného nadání v PPP. Aktualizovaná verze z rok...

IBSE - badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání

Metody výuky přírodovědných oborů, které mohou být aplikovatelné v běžné třídě, kde se nachází jak nadaní, tak i inkludovaní žáci. Jsou totiž založeny na otázce, na kterou žáci hledají odpověď pomocí bádání, které je svou hloubkou přiměřené jejich intelektu. Sami navrhují postupy, během kterých objevují přírodní zákonitosti. Žáci hledají řešení otázky (problému) pomocí vyhledávání informací, ověřo...