Metodické materiály

Zpřístupněné metodické materiály jsou určeny pro různé stupně vzdělávání, přičemž je zahrnuto i mimoškolní - zájmové či neformální vzdělávání, případně volnočasové aktivity se vzdělávacím obsahem.

Část materiálů vznikla v rámci Systému podpory nadání - většinou prostřednictvím Sítě podpory nadání (SIPON), případně jako výstup realizovaných aktivit v krajských sítích.

Další odkazy na využitelné materiály můžete nalézt v sekci Doporučené knihy.

Výsledky hledání

Studie: Dítě a nadání

Studie popisuje především metody identifikace nadání a vzdělávací systémy a přístupy podporující nadání dětí.

Metodika pro práci s mimořádně nadanými dětmi pro pracovníky organizací zájmového vzdlěávání a NNO

Manuál mimořádně nadané dítě v rodině

Základní příručka autorů Michala Martocha a Moniky Martochové Dudové o rozpoznávání talentu, nástrojích identifikace a výchovy dítěte v rodině.

Praktická příručka pro učitele o práci s talentovanými žáky na středních školách

Autoři: Jan Šťáva, Miroslav Janda, Iva Kubištová, Magdalena Novotná, Jana Škrabánková

Ke stažení

Krok za krokem s nadaným žákem. Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka

Přiručka vznikla na základě spolupráce VÚP v Praze s odborníky, kteří se problematice vzdělávání mimořádně nadaných žáků dlohodobě věnují, Je určena pro pedagogy základních a středních škol, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání mimořádně nadaného žáka. IVP

Problematika péče o nadané žáky na základních a středních školách (metodická příručka)

Příručka o nástrojích podpory nadaných ve výuce obecně (navrhovaná strukturace individuální vzdělávací plán - IVP) s pracovními listy předmětů Angličtina (anglický jazyk) a Matematika.

Metodické komentáře ke standardům ZV - Český jazyk a literatura

Materiál na metodickém portále RVP.cz využitelný při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz. excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura.

Materiál ke stažení v příloze článku na RVP nebo zde.

 

Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk

Materiály na metodickém portále RVP.cz využitelné při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz. excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk - angličtina, francouzština, němčina, italština, ruština, španělština. Materiály ke stažení v příloze článku na webu RVP.

  • Anglický jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Německý jazyk
  • Italský jazyk
  • Ruský jazyk
  • Španělský jazyk

Metodické komentáře k oboru Matematika a její aplikace

Materiál z metodického portálu RVP.cz využitelný při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz. excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace.

Materiál ke stažení v článku nebo v příloze.