Metodické materiály

Zpřístupněné metodické materiály jsou určeny pro různé stupně vzdělávání, přičemž je zahrnuto i mimoškolní - zájmové či neformální vzdělávání, případně volnočasové aktivity se vzdělávacím obsahem.

Část materiálů vznikla v rámci Systému podpory nadání - většinou prostřednictvím Sítě podpory nadání (SIPON), případně jako výstup realizovaných aktivit v krajských sítích.

Další odkazy na využitelné materiály můžete nalézt v sekci Doporučené knihy.

Výsledky hledání

Doporučení partnerů projektu Talented Children k otázkám identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí

Identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí – dobrá praxe pro Evropu

Příručka pro učitele a další odborníky pracující s nadanými a talentovanými dětmi. Srovnání praxe ČR se systémy v zahraničí (Velká Britanie a Turecko).

Vyhledáváme rozumově nadané žáky

Obsahem publikace NUV je zejména popis nástrojů pedagogické diagnostiky využitelných pro identifikaci kognitivního nadání.

Badatelsky orientovaná výuka

Materiály z programu Badatelsky orientovaná výuka ke stažení z oborů Biolgie, Fyzika, Informační technologie, Matematika, Zdravotnictví, Zeměpis, Životní prostředí.

Nadání je třeba rozvíjet - metodická příručka a pracovní karty pro nadané žáky 1. stupně

Ve studijních materiálech naleznete Metodickou příručku pro pedagogické pracovníky a Pracovní karty pro nadané žáky 1. stupně základní školy pro předměty: Matematika, Český jazy, Člověk a jeho svět, Environmentální výchova a obsahuje i nestandardní aplikační úlohy a problémy. Úlohy byly vytvořeny s cílem rozvíjet a prohlubovat znalosti a dovednosti nadaného žáka a současně ulehčit práci pedagoga.

Pracovní listy pro nadané žáky pro předmět Český jazyk

Sada pracovních listů s úvodem pro nadané žáky, doporučeno pro 2. ročník ZŠ. Materiál vypracovala PaeDr. Iveta Bassyová, ZŠ nám. Curieových v Praze v rámci výstupů SIPON

Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR

Problematika nerovnoměrného vývoje u mimořádně nadaných dětí

Nadané dítě a vrstevníci

Základní přehled včetně dotazníkového šetření

Nadané dítě a rodina

Vliv rodiny na talent a nadání je hlavní téma studie, která přináší i dotazníkové šetření v rodinách nadaných dětí