Dům dětí a mládeže Německého řádu

  • Středisko volného času

Jakub Sís
Tel.: 
Tel.: 
cgnr@cgnr.cz
Člen KSPN
Člen KKS
Dům dětí a mládeže Německého řádu s.r.o. je školské zařízení, jehož prioritním posláním je především osobnostní rozvoj dětí a mládeže v oblasti neformálního vzdělávání. Cílem je uskutečňovat a nabízet zájmové vzdělávání pro děti, žáky a zájemce z řad nejširší veřejnosti, s důrazem na identifikaci a rozvoj talentu mimořádně nadaných žáků a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření činnosti je širokopásmové obsahem, formou, postupy a metodami práce, s důrazem na formování osobnosti mladého člověka, na podporu jeho přirozených zájmů, potřeb a aktivit. Pravidelná činnost je realizována prostřednictvím zájmových kroužků, které se pravidelně schází ke své činnosti v průběhu školního roku. Cílem pravidelné zájmové činnosti je poskytovat dětem a mládeži pestrou nabídku volnočasových aktivit, rozvíjet jejich zájmy a dovednosti. Všechny činnosti jsou zabezpečovány odbornými pedagogickými pracovníky a externími spolupracovníky DDM NR.