PROTEBE - Vyšehradští včelaříci

  • Nestátní nezisková organizace

www.vcelarici.cz
V Pevnosti 4, 128 00 Praha
Jiří Cafourek
Tel.: 0
Tel.: 604739121
prezident@email.cz
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: školní mládež - ZŠ, SŠ, VŠ Rozsah působnosti: regionální, krajský, celorepublikový Typ talentcentra: vzdělávací, poradenské, informační, koordinační Zaměření oborové: ochrana přírody, opylovači, včelařství Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Činnost je složena jednak ze systematické a pravidelné práci s místní talentovanou mládeží v oblasti včelařství a ochrany přírody (kroužková činnost, oblastní vědomostní soutěže) tak na práci s talentovanou včelařskou mládeží v celostátním měřítku. Organizujeme celostátní tematicky zaměřené soutěže výtvarné, fotografické, vzdělávací. Ve vzdělávací oblasti je to soutěž ZLATÁ VČELA (ZV). Samostatně organizujeme celostátní kolo ZV pro kategorii studentů SŠ a SOU a podílíme se na organizaci celostátního finále ZV pro kategorie žáků ZŠ v Nasavrkách.Další oblastí naší činnosti je vzdělávání mládeže v rámci pořádání besed, přednášek a kurzů jak v našem sídle, tak přímo v prostorách školních zařízení.Zároveň fungujeme jako poradna při osobním, mailovém i telefonickém kontaktu.Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Cafourek Jiří - komise pro práci s mládeží Českého svazu včelařů, místopředseda MěV ČSV Praha, vedoucí kroužku mladých včelařů VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘICI.Uváčik Augustin - učitel včelařství ČSVRNDr. Jiří Píza - komise pro mládež ČSV Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Realizační tým je složen v dané oblasti ze špičkových odborníků - přes to je schopen zajistit případnou součinnost v odborných otázkách s dalšími specialisty. Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci Spolupracujeme s těmito subjekty:- odborné oddělení Českého svazu včelařů- komise pro práci s mládeží ČSV- Výzkumný ústav včelařský DOL- spolek VČELÍ STRÁŽ při ČSV- Český svaz ochránců přírody Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty - Referenční osoby RNDr. Švamberk Václav - učitel včelařství, předseda ČSV, předseda komise pro mládež ČSV.vsvamberk@gmail.com Finanční náročnost účasti cílových skupin Finanční zajištění je řešeno prostřednictvím dotací, grantů a vlastních prostředků. Klienti drtivou většinu aktivit nehradí.