Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

ZŠ Na Stráni, Děčín IV

Základní škola,
*

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí n.L.

Ústí n.L. 0
Středisko volného času,
*

Gymnázium Slaný

*

ZŠ Václava Havla Poděbrady

Základní škola, KSPN
*

ZŠ T.G. Masaryka Milovice

Základní škola, KKS
Podpora nadání je v naší škole poskytována již 5. rokem, kdy se snažíme žáky rozvíjet.

ZŠ Jílové u Prahy

Základní škola,
*

Krajský úřad Středočeského kraje

Státní správa a samospráva, KSPN
*

PPP Benešov

PhDr. Radmila Pikorová PPP Středočeského kraje, pracoviště Benešov

PPP Kolín

Poradny, KSPN
*

ZŠ Chýně

Základní škola, KSPN
*