Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem www.zusbnp.cz
Ostatní, KSPN KKS
Základní umělecká škola v Bystřici nad Pernštejnem poskytuje základní hudební a výtvarné vzdělání pro budoucí studenty středních i vysokých škol umělecky a pedagogicky zaměřených, pro budoucí studenty konzervatoří, fakult výtvarného umění, architektu...

Gymnázium Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod www.ghb.cz
Základní škola, Gymnázia, KSPN KKS SIPON
Podpora nadaných žáků školy, spolupráce s Mensou, organizace krajského kola logické a biologické olympiády, zájmové kroužky pro žáky i veřejnost, činnost badatelského centra. Pro humanitně orientované žáky je v nabídce dramatický kroužek či umělecký ...

Česká školní inspekce

Státní správa a samospráva, KKS
Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací soustavy.

Gymnázium Jihlava

vzdělávání středoškolských studentů, semináře a organizace krajských kol olympiád, přednášková činnost, práce v přírodovědné laboratoři.

Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace

Středisko volného času, KSPN KKS
Je školské zařízení pro zájmové vzdělávání se sídlem v Jihlavě.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

*

Uskupení Tesla

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Centrum pro talentovanou mládež

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou

Základní škola, KSPN
*

Gymnázium J. K. Tyla

Gymnázia, KSPN KKS
*