Tematické okruhy příspěvků

Není možné vytvořit seznam témat, který by problematiku nadání dokonale pokryl. Níže uvedené okruhy jsou tedy spíše určitými vodítky, náměty a snad i inspirací pro budoucí přispěvatele. Prosíme tedy autory, aby se necítili být těmito náměty jakkoli limitováni, neboť tématika mimořádného nadání je skutečně velmi široká.

 • Nadání a společenské souvislosti. (Např. dovedeme dospělé nadané uplatnit, máme o ně zájem?)
 • Co utváří nadání?
 • Jak nejlépe vyhledávat a podporovat nadané?  Nástroje, metody, postupy  (pro i proti).
 • Jak nejlépe vzdělávat a motivovat nadané? Základní modely a metody vzdělávání (pro a proti).
 • Typologie nadaných žáků a studentů.
 • Nadaní v útlém věku.
 • Vstup nadaných dětí do školy před dovršením šestého roku.
 • Role motivace (včetně volních a pracovních vlastností) v mimořádném výkonu.
 • Mají nadaní nějaké specifické problémy?
 • Nadaní a přírodní vědy (Např. umíme rozpoznat a vzdělávat Eisteiny a Edisony?)
 • Nadaní s handicapem.
 • Rodiče nadaných.
 • Učitelé nadaných.
 • Nadaní v jednotlivých vývojových etapách.
 • Mimoškolní podpora rozvoje nadání dětí.
 • Nadační podpora nadaných.
 • Profesní směřování nadaných studentů.
 • Poradenství nadaným žákům a jejich rodičům.