Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Dům dětí a mládeže Telč

Středisko volného času, KSPN KKS
pravidelná zájmová činnost, nahodilá činnost a letní dětské tábory

Středisko volného času RADOVÁNEK

Středisko volného času, KSPN KKS SIPON
Středisko volného času RADOVÁNEK organizuje svoji bohatou a pestrou činnost již čtyřicet let. Je školským zařízením zájmového vzdělávání, nabízející služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost. Zřizovatelem této příspěvkové or...

DDM Astra Zlín

Středisko volného času, KSPN KKS SIPON
*

Klub nadaných dětí při DDM Bílina (KND)

Středisko volného času,
*

Technický klub mládeže Litoměřice

Středisko volného času, KSPN SIPON
Celoroční činnost v odborných sekcích, pořádání soutěží a vzdělávacích akcí, přednášková činnost, účast na soutěžích v oblasti jednotlivých odborností na regionální, krajské i celorepublikové úrovni. Spolupráce se školami a firmami v regionu. Budován...

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí n.L.

Ústí n.L. 0
Středisko volného času,
*

Kroužek chytrých hlav

Středisko volného času, KSPN
Jeden z klubů nadaných dětí Mensa v Praze. Další kluby v Praze: https://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd&cid=346, https://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd&cid=302, https://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd&cid=302, https://deti.mensa.cz/index.php?pg=herni-k...

Karlínské Spektrum

Středisko volného času, KSPN
Pobočka DDM Praha

Stanice techniků

Pobočka DDM Praha.

Stanice přírodovědců

Středisko volného času, KSPN
Pobočka DDM Praha.